Door het raam

in de schilderijen van Albert Marquet (1875-1947) is het kader van het raam van waaruit hij zijn havens en vergezichten schilderde altijd aanwezig - ook als het onzichtbaar is.

Frivole zeewering

In 1906 hield de watersnood van 1953 een generale repetitie, waarbij in Zeeland verzwakte dijken braken en 25 polders langs Ooster- en Westerschelde overstroomden. De betonnen muurtjes die daarna op dijken werden gebouwd waren een goedkoop – maar in 1953 waardeloos – alternatief voor wat eigenlijk nodig was: dijkverzwaring.

Onscherp Zeeland

De Kaloot, een strand langs de Westerschelde, was ooit een uniek natuurgebied waar land en water naadloos in elkaar overgingen. Nu is die scheiding keihard en staat er een kerncentrale achter de dijk. Serie ‘Het landschap spreekt’ (1).

Bedreigd Arcadië

De Britten hebben hun eiland meedogenloos geëxploiteerd, maar tegelijkertijd verheerlijken ze het landschap als een hof van Eden. Dat is niet zo gek: op een overbevolkt eiland is een tuin – een stukje getemde of herschapen wildernis – misschien wel de enige vorm waarin de natuur kan overleven, in het echt en in de verbeelding als eeuwig \'green and pleasant land\'.

The Burren

27. April 2016 Ierland 0
Na de Aran-eilanden verlegde de schrijver en kaartenmaker Tim Robinson zijn aandacht naar The Burren, het barre karstplateau waarin regen gedurende eeuwen diepe goten heeft uitgesleten in de kalksteen.

Zeesafari

08. April 2016 Ierland 0
Een goed bewaard geheim: van april tot december is de Ierse zuidkust een walvis­walhalla. Op zoek naar de eerste walvissen van het seizoen. ‘We zijn de eerste generatie die voor zijn plezier naar walvissen kijkt, in plaats van ze als prooi te beschouwen.’

Loodskotter

Opgedoken: een foto van NRC-fotograaf Leo van Velzen uit 1985 van een benauwd etmaal aan boord van de loodskotter Fomalhaut, op station Steenbanken, achter de horizon ter hoogte van de Oosterscheldemonding. Schepen krijgen daar een loods die ze naar Vlissingen brengt. Daar stapt de ‘zeeloods’ af en komt de ‘rivierloods’ aan boord voor de verdere ...