Vooruitbladeren

13. August 2016 Nederland 2
Om het verzandende Zwolse Diep open te houden werden in de negentiende eeuw twee dammen in de Zuiderzee gelegd, waartussen schepen ongehinderd naar Zwolle konden varen. Aan het einde ervan werd een eilandje opgeworpen met een vuurtoren, Kraggenburg. Sinds 1941 ligt het op het droge in de Noordoostpolder. Serie ‘Het landschap spreekt\' (6).