Natte horizont

01. November 1988 Nederland 0
Hoog water als bondgenoot - eeuwenlang was dat de kern van de Nederlandse defensie. De Hollandse Waterlinie, een ingenieus stelsel van forten en polders die onder water gezet konden worden, moest in oorlogstijd het hart van Nederland beschermen en gaf in vredestijd de polderbewoners droge voeten. Oude reportage, tijdelijk even bovenaan dit blog.