Paadje door het koren

Paadje door het koren

Een van de onversneden genoegens van het Verenigd Koninkrijk: openbare paden over particuliere grond. In Nederland zijn er nog een paar over, zoals de kerkepaden in de Achterhoek. Bij de Britten lopen ze overal: de lila stippellijnen op de Ordnance Survey-kaarten die door korenvelden, bos en akkers voeren. Zulke rights of way, ‘rechten van overpad’ die vaak al sinds de Middeleeuwen bestaan, hoeven voor niets te wijken. Niet voor landbouw, herverkaveling, nieuwe wegen of een nieuwe eigenaar van de grond met nieuwe ideeen over privacy. De eigenaar heeft zelfs de wettelijke plicht de rights of way begaanbaar te houden en de kissing gates, de oer-Britse houten klaphekjes, en wegwijzers te onderhouden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *